דמוגרפיה של עם ישראל – מספר היהודים והתפלגותם בעולם

בטבלה להלן מובאים מספר היהודים בעולם לאורך ההיסטוריה, וכן השוואה לאוכלוסיית העולם באותה העת. בהמשך, מתחת לטבלה מובאים ההסברים לתמורות הדמוגרפיות המשמעותיות. הנתונים שבטבלה מופיעים בציר הזמן באופן ויזואלי.

דמוגרפיה - מספר היהודים והתפלגותם בעולם

שנה נוצרית מאורע היסטורי משפיע מספר היהודים בעולם (באלפים) והתפלגותם בעולם אוכלוסיית העולם מליונים (ע"פ אבי בר נביא והאינ' של הבריאות) אחוז היהודים בעולם
סה"כ יהודים בעולם בארץ ישראל באסיה, אפריקה, וטורקיה באירופה בצפון אמריקה בדרום אמריקה, אוסטרליה ודרא"פ
-3760 בריאת אדם וחוה 0 0 0 0 0 0
-2705 הולדת נח 0 0 0 0 0 0
-1813 הולדת אברהם 0 0 0 0 0 0
-1713 הולדת יצחק 0 0 0 0 0 0
-1676 עקידת יצחק 0 0 0 0 0 0
-1576 סולם יעקב 0.5 0 0 0 0 0 70 0
-1523 כניסה למצרים 1 1 0 0 0 0 74 0
-1314 טרום יציאת מצרים 1250 0 1250 0 0 0 90
-1313 יציאת מצרים 2500 0 2500 0 0 0 90 2.79
-1273 טרם כניסה לארץ ישראל 2600 0 2600 0 0 0 93 2.79
-1273 כניסה לא"י 2600 2600 0 0 0 0 93 2.8
-1003 תקופת השופטים 3400 3400 0 0 0 0 120
-961 מפקד דוד – שלהי מלכותו 5000 5000 0 0 0 0 118 4.24
-720 ממלכות ישראל ויהודה אחרי הפילוג וטרום הגלות 1300 1300 0 0 0 0 137 0.95
-700 גלות עשרת השבטים 800 640 160 0 0 0 120 0.67
-587 רגע לפני החורבן 800 700 100 0 0 0 123 0.65
-586 חורבן יהודה ובית ראשון ע"י בבל 400 200 200 0 0 0 123 0.32
-586 רגע לפני רצח גדליה 400 200 200 0 0 0 123 0.32
-585 גלות בבל 300 50 250 0 0 0 124 0.24
-515 שיבת ציון 300 150 150 0 0 0 140 0.21
-332 כיבוש יוון 550 366 183 186 0.3
-200 500 250 250 0 0 0 225 0.22
-140 מרד החשמונאים 1000 500 500 233 0.43
-63 כיבוש רומא 2400 1200 1195 5 243 0.99
1 4350 2175 2155 20 0 0 252 1.73
65 תקופת בית שני 4350 2175 2145 30 0 0 252 1.73
70 לאחר חורבן בית שני 2080 975 975 130 0 0 254 0.82
134 רגע לפני המרד 2080 960 990 130 0 0 255 0.81
135 סיכול מרד בר כוכבא 1500 300 1070 130 0 0 255 0.59
200 1500 300 1050 150 0 0 257 0.58
500 900 175 635 90 0 0 207 0.43
800 900 175 635 90 224 0.4
1000 1300 200 950 150 0 0 253 0.51
1096 לפני הצלבנים 1300 200 950 150 0 0 299
1100 צלבנים 1000 10 900 90 0 0 299 0.33
1170 1200 7 1043 150 0 0 367 0.33
1177 1200 1 989 210 0 0 374 0.32
1200 1200 2 948 250 0 0 400 0.3
1300 1200 5 745 450 0 0 431 0.28
1347 1200 5 700 495 0 0 442 0.27
1351 המגיפה השחורה 1000 5 550 445 0 0 375 0.27
1490 1300 5 670 575 0 0 455 0.29
1500 גירוש ספרד 1000 5 710 285 0 0 461 0.22
1558 1060 15 710 335 0 0 526 0.2
1600 1100 15 710 425 0 0 578 0.19
1647 1100 15 500 585 617 0.18
1650 פרעות באירופה 1000 15 500 485 0 0 620 0.16
1700 1100 5 372 723 0 0 680 0.16
1740 1350 5 410 934 1 0 750 0.18
1800 2500 7 465 2024 4 0 954 0.26
1825 3281 7 533 2730 10 1 1091 0.3
1840 3810 9 550 3233 16 1 1183 0.32
1864 4500 11 570 3738 180 1 1346 0.33
1876 6950 25 585 6089 250 1 1436 0.48
1882 פוגרומים 7800 24 606 6866 300 4 1483 0.53
1900 10600 50 728 8764 1026 32 1634 0.65
1914 13500 85 814 10351 2100 150 1804 0.75
1917 13830 56 770 9820 3000 180 1843 0.75
1922 14400 84 737 9791 3600 188 1909 0.75
1925 14800 136 930 9534 4000 200 1950 0.76
1929 15400 150 1000 10644 3350 250 2043 0.75
1931 15700 175 1000 10400 3850 275 2091 0.75
1933 15300 300 1000 9300 4400 300 2140 0.71
1939 גידול האוכלוסייה היהודית טרום השואה 16600 450 1155 9500 4900 595 2295 0.72
1945 השואה 11400 550 1250 3850 5100 650 2420 0.47
1948 11500 650 1325 3658 5125 742 2486 0.46
1950 11700 1400 1200 3250 5100 750 2530 0.46
1955 11800 1590 1000 3150 5260 800 2798 0.42
1960 12000 2250 300 3130 5450 870 3094 0.39
1970 12630 2582 250 3087 5700 1011 3700 0.34
1975 12740 2959 200 2981 5700 900 4046 0.31
1980 12840 3283 160 2897 5700 800 4425 0.29
1990 12870 4300 80 2040 5800 650 5292 0.24
2000 12914 4955 77 1478 5800 604 6168 0.21
2005 13093 5314 45 1534 5700 500 6577 0.2
2010 דמוגרפיה יהודית היום 13508 5803 45 1590 5650 420 6841 0.2

דמוגרפיה יהודית – כניסה למצרים

 

יעקב ובניו היו 70 איש ברדתם למצרים, מלבד נשיהם. "כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרים שבעים" (בראשית, מ"ו, כ"ז). ניתן להניח כי לבני משפחת יעקב הצטרפו גם "בני ביתם", כפי שניתן ללמוד מהמסופר על אברהם אבינו, בבראשית י"ד: “וישמע אברם… וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלוש מאות…”. אם לאברהם לבדו היו 318 גברים, ניתן להניח כי ליעקב ובניו היו כמה מאות "בני בית" – גברים, נשים וילדים, כך שסה"כ ניתן להניח כי כאלף איש "בני ישראל" ירדו למצרים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – יציאת מצרים

באזור שנת 1313 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-2.5 מיליון איש.

ביציאת מצרים התפקדו צבאות בני ישראל, גברים מגיל עשרים ומעלה, ללא שבט לוי: “אלה פקודי בני ישראל… שש מאות אלף ושלושת אלפים…” (במדבר, ב', ל"ב). מספר הגברים בשבט לוי מגיל חודש ומעלה היו “כל פקודי הלוים… שנים ועשרים אלף" (במדבר, ג', ל"ט). סה"כ גברים מגיל עשרים ומעלה היו כ-614,000, מה שמצביע על אוכלוסיה כללית של כ-2.5 מליון איש. מתוכם, המדרש מספר על כמחצית שהם "ערב רב", שהצטרפו אל בני ישראל ביציאה.
גידול האוכלוסייה מכאלף איש לכ1.2 מליון בתקופה של 210 השנים במצרים מעיד על ריבוי טבעי של כ-3.5% בשנה. לשם השוואה, זהו שיעור ריבוי טבעי מהגבוהים ביותר בעולם גם היום ומתרחש במדינות מעטות כדוגמת ניגריה

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – תקופת השופטים

באזור שנת 1003 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-3.4 מיליון איש.

תקופת השופטים התאפיינה באי-יציבות פוליטית, מדינית וצבאית. תקופות של שקט נמשכו כמה עשרות שנים ואחריהן הגיעו תקופות של מלחמות ואף איבוד הריבונות לעמים כובשים, שנמשכו גם עשרות שנים. ולכן מבחינה דמוגרפית, ניתן להניח כי הייתה בסך הכל יציבות – אמנם העם ישב בארצו, אך בשל מלחמות והתבוללות ככל הנראה לא התאפשר לו לגדול משמעותית.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – מפקד דוד – שלהי מלכותו

באזור שנת 961 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-5 מיליון איש.

בערוב ימיו, פקד דוד המלך את הגברים אנשי החיל בעם. וזו הייתה תוצאת המפקד: "… ותהי ישראל שמונה מאות אלף איש-חיל… ואיש יהודה חמש מאות אלף איש.” (שמואל ב', כ"ד, ט'). סה"כ 1.3 מליון גברים בוגרים, המצביעים על אוכלוסייה כללית של כ-5 מיליון איש. אוכלוסיה זו הינה גדולה יחסית לאוכלוסייה שנכנסה לארץ ישראל, ומצביעה על שגשוג של עם ישראל בתקופה זו.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – ממלכות ישראל ויהודה אחרי הפילוג וטרום הגלות

באזור שנת 720 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-1.3 מיליון איש.

עם מות שלמה המלך התפרקה הממלכה המאוחדת לשתי ממלכות – ישראל ויהודה. תקופה זו התאפיינה בחוסר יציבות מבפנים ומבחוץ. שתי הממלכות אף נלחמו ביניהן לא מעט וכך הפכו להיות פגיעות גם מבחוץ בשל התשת כוחן. ממלכת ישראל התפוררה רוחנית ומדינית עוד טרם גלות עשרת השבטים בידי אשור. כך יצא כי אוכלוסיית ישראל הצטמקה מאד עוד טרם גלות עשרת השבטים. הצטמקות האוכלוסייה נבעה מריבוי מלחמות וכיבושי שטחים, שלוו בהגליית הישראלים, וכן מהתבוללות ומעבר מרצון למדינות שכנות לצורך פרנסה וכדומה.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – גלות עשרת השבטים

באזור שנת 700 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-0.8 מיליון איש.

גלות עשרת השבטים, ממלכת ישראל, באה לאחר התפוררות הדרגתית והצטמקות אוכלוסייתה, שנמשכה לאורך שנים מאז התפלגות הממלכה המאוחדת. ניתן להניח כי ישראלים רבים מצאו מפלט בממלכת יהודה השכנה. אחרים נטבחו, הוגלו או נמכרו לעבדות. מנקודה זו בזמן מתחיל פרק בעם היהודי, שנמשך עד היום (כמעט 3000 שנים), שבו נמצא חלק מעם ישראל בגלות. מלך ישראל בזמן הכיבוש היה הושע. גלות עשרת השבטים לא נחשבת לאירוע מכונן כמו גלות בבל בשל הצטמקות האוכלוסייה עוד קודם לכן והתבוללות ממלכת ישראל כולה.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – גלות בבל

באזור שנת 576 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-0.3 מיליון איש.

נבוכדנאצר מלך בבל כבש את יהודה, החריב את בית המקדש הראשון והיגלה את רוב תושביה לבבל. "דלת העם" נשארה בארץ, עליה הופקד גדליה בן אחיקם כנציב מטעם בבל. גדליה נרצח זמן קצר אחר כך בידי יהודי. היהודים שנותרו בארץ (וביניהם ירמיהו הנביא) חששו מתגובת נקם של בבל על רצח הנציב וברחו למצרים, שעוד הייתה עצמאית. תגובת הנקם אכן לא איחרה לבוא, כאשר בבל כבשה גם את מצרים. בסוף כל המהלך העם היהודי היה על סף הכחדה, עם אוכלוסייה של כמה מאות אלפים בלבד, שרובם בגלות, והארץ חרבה ונתפסה בידי עמים אחרים, שהובאו אליה ממקומות אחרים בידי אשור ובבל. אנו למדים שהאוכלוסייה הייתה כמה מאות אלפים מתוך זה שעשרות שנים אחר כך, כשהותר ליהודים לחזור לארץ ישראל, שיבת ציון כללה כמה עשרות יהודים בלבד. כמה עשרות אלפים אלו היוו משקל משמעותי בעם היהודי, שלא הגיוני שהיה לפיכך יותר מכמה מאות אלפים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – שיבת ציון

באזור שנת 515 לפנה"ס עם ישראל מנה כ-0.3 מיליון איש.

לאחר כיבוש בבל על ידי פרס, התיר מלך פרס, כורש, לעם ישראל לחזור לארצו ולבנות מחדש את בית המקדש. בשלושה גלי עלייה הייתה שיבת ציון בהנהגת זרובבל (42 אלף), עזרא ונחמיה. סך העולים היה כמה עשרות אלפים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – תקופת בית שני

באזור שנת 65 עם ישראל מנה כ-4.4 מיליון איש.

תקופת בית שני, הינה ככלל תקופת פריחה בעם היהודי. לראשונה מאז גלות בבל ולאחרונה עד כינון מדינת ישראל של ימינו התקיימה ריבונות יהודית על ארץ ישראל – ממלכת החשמונאים. על גודל האוכלוסייה טרום החורבן אנו למדים מרישומיהם של הרומאים על החורבן עצמו. בירושלים לבדה היו טרום החורבן כ-800 אלף יהודים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – לאחר חורבן בית שני

באזור שנת 70 עם ישראל מנה כ-2.1 מיליון איש.

במסגרת דיכוי המרד הגדול, הרומאים בפיקודו של טיטוס פרצו את חומות ירושלים בי"ז בתמוז (בשל כך נקבע צום י"ז בתמוז) והחריבו את בית המקדש בט' באב, שנקבע שוב כיום צום, לאחר שכבר הפך ליום שמחה כאשר בית המקדש השני נבנה. טרום החורבן היו בירושלים לבדה כ-800 אלף יהודים. מתוכם 100 אלף הוגלו לאירופה ונמכרו לעבדות. גולים אלה היוו את ההתחלה של יהדות אירופה.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – סיכול מרד בר כוכבא

באזור שנת 135 עם ישראל מנה כ-1.5 מיליון איש.

הקיסר הרומי אדריאנוס דיכא את מרד בר-כוכבא באכזריות ותוך כדי שפיכות דמים נוראית. הוא שינה את שם יהודה ל"פלשתינה" ואסר על כניסת יהודים לירושלים, שהפכה ל"איליה קפיטולינה". כ-580000 יהודים נטבחו.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – צלבנים

באזור שנת 1100 עם ישראל מנה כ-1 מיליון איש.

במסעות הצלב ששולחת הכנסייה, הצלבנים כובשים את ירושלים ורוצחים את רוב יהודי העיר. בדרכם מאירופה, בכל מסעות הצלב, הם רוצחים רבבות יהודים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – המגיפה השחורה

באזור שנת 1351 עם ישראל מנה כ-1 מיליון איש.

נוצרים באירופה מאשימים יהודים במגיפה השחורה, ורודפים אותם. אלפי יהודים נרצחים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – גירוש ספרד

באזור שנת 1500 עם ישראל מנה כ-1 מיליון איש.

גירוש ספרד – כ-100,000 עוזבים, רובם לשטחי האימפריה העותמאנית באירופה, אסיה ואפריקה, סביב הים התיכון. כ-50,000 יהודים מומרים. ניתן להניח כי עוד כמה עשרות אלפים נרצחים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – פרעות באירופה

באזור שנת 1650 עם ישראל מנה כ-1 מיליון איש.

ברקע ההגירה לאירופה, למעלה מ-100,000 יהודים נטבחים בפולין וליטואניה.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – פוגרומים

באזור שנת 1882 עם ישראל מנה כ-7.8 מיליון איש.

גל פוגרומים ברוסיה, וביניהם פוגרום קישינב הידוע ביותר, החלו ב1881 ונמשכו לאורך כ-40 שנה. רבבות נרצחו. לפוגרומים השפעה רבה על הגירה מאסיבית בעיקר לאמריקה ועל התפתחות הציונות.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – גידול האוכלוסייה היהודית טרום השואה

באזור שנת 1939 עם ישראל מנה כ-16.6 מיליון איש.

האוכלוסייה היהודית באירופה גדלה בקצב ריבוי טבעי גבוה במיוחד בעקבות המהפכה המדעית שהתחוללה בה, שהביאה לירידה חדה בתמותת תינוקות וילדים. תוך כמאתיים שנה קפצה האוכלוסייה היהודית ממספר קבוע סביב מליון איש לשיא של 16.6 מליון טרום השואה.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – השואה

באזור שנת 1945 עם ישראל מנה כ-11.4 מיליון איש.

הפושעים הנאצים ומשתפי הפעולה עמם רצחו 6 מיליון יהודים באופן שיטתי, קר ומאורגן, מתוך מטרה להשמיד את קיומו של עם ישראל בעולם כולו. הם לא הצליחו, אך בהחלט בלמו את גדילתו של העם היהודי. לולא השואה, העם היהודי היום היה גדול בלפחות עוד 50%, כלומר עובר את ה-20 מליון איש. מדינת ישראל קמה שלוש שנים בלבד לאחר סיום השואה. בקום המדינה, היו בארץ ישראל כ-600 אלף יהודים בלבד. 64 שנים אחר כך, מדינת ישראל היא המרכז היהודי הגדול ביותר בעולם, עם כ-6 מליון יהודים.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


דמוגרפיה יהודית – דמוגרפיה יהודית היום

באזור שנת 2010 עם ישראל מנה כ-13.5 מיליון איש.

היום (נכון לנתוני 2010 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) חיים בעולם כ-13.5 מליון יהודים. רובם במדינת ישראל (5.8 מליון), אחריה בצפון אמריקה (5.6 מליון) וביתר העולם: באירופה 1.6 מליון, בדרום אמריקה – דרום אפריקה ואוסטרליה 0.4 מליון, ובאסיה-אפריקה כ50 אלף יהודים בלבד.

לערך בויקיפדיה ציר הזמן ראשי


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>